White Paper on Nanotechnology Research on nanoparticles nanostructures and nanokompozitivov in the Russian Federation on the First All-Russian meeting of scientists engineers and producers in the field of nanotechnology – Belaya kniga po nanotekhnologiyam Issledovaniya v oblasti nanochastits nanostruktur i nanokompozitov v Rossiyskoy Federatsii po materialam Pervogo Vserossiyskogo soveshchaniya uchenykh inzhenerov i proizvoditeley v oblasti nanotekhnologiy ebook by V. Shevchenko

White Paper on Nanotechnology Research on nanoparticles nanostructures and nanokompozitivov in the Russian Federation on the First All-Russian meeting of scientists engineers and producers in the field of nanotechnology - Belaya kniga po nanotekhnologiyam Issledovaniya v oblasti nanochastits nanostruktur i nanokompozitov v Rossiyskoy Federatsii po materialam Pervogo Vserossiyskogo soveshchaniya uchenykh inzhenerov i proizvoditeley v oblasti nanotekhnologiy  ebook by V. Shevchenko

Continue reading “White Paper on Nanotechnology Research on nanoparticles nanostructures and nanokompozitivov in the Russian Federation on the First All-Russian meeting of scientists engineers and producers in the field of nanotechnology – Belaya kniga po nanotekhnologiyam Issledovaniya v oblasti nanochastits nanostruktur i nanokompozitov v Rossiyskoy Federatsii po materialam Pervogo Vserossiyskogo soveshchaniya uchenykh inzhenerov i proizvoditeley v oblasti nanotekhnologiy ebook by V. Shevchenko”